Vi setter pris på din interesse for Eiendomsspar og ønsker deg velkommen til vår dedikerte portal for investorer. Vårt mål her er å etablere sterke og gjensidig fordelaktige relasjoner med våre investorer og aksjonærer.

Eiendomsspar rapporter og presentasjoner

Generalforsamling

Det avholdes ordinær generalforsamling i Eiendomsspar AS på Grand Hotel i Oslo hvert år.
Innkalling blir sendt per post til alle aksjonærene.

Generalforsamling for 2024 blir avholdt 6. mai 2024 kl. 17.00.

Nedenfor er dokumentasjon fra fjorårets ordinære generalforsamling:

Aksjonærer Eiendomsspar AS

Hvis aksjonærene har innspill om selskapets styrende organer, kan disse rettes til valgkomitéens kontaktperson, Jens B. Raanaas, på e-post: jens.b.raanaas@pals.no.

Ytterligere medlemmer av valgkomitéen er: Anders Ryssdal, Jan Gustav Thrane-Steen og
Jens Christian Mellbye.

Aksjonærer Eiendomsspar AS per 26.04.2024:

Aksjonærer

Antall aksjer

Aksjer i %

Victoria Eiendom AS

18 728 268

55,3

AS Straen

1 739 985

5,1

Mustad Industrier Kapital AS

1 000 000

3,0

CGS Holding AS

788 000

2,3

Helene Sundt AS

788 000

2,3

Piwjk AS

783 278

2,3

Eiendomsspar AS

724 917

2,1

Grundt, Asbjørn

532 000

1,6

Kvantia AS

493 270

1,5

Dobloug, Anette

438 636

1,3

Noremoen Eiendomselskap AS

383 996

1,1

Hans Herman Horns Stiftelse

366 895

1,1

Thrane-Steen Forvaltning AS

288 209

0,9

Thrane-Steen Finans AS

288 209

0,9

MP Pensjon PK

275 000

0,8

Celon Invest AS

235 908

0,7

Elisabeth Krohn Holding AS

188 991

0,6

Nordic Energy Company AS

173 509

0,5

Solstråle AS

156 537

0,5

Raanaas, Jens Birger

121 126

0,4

Øvrige aksjonærer

5 385 627

15,9

Totalt antall aksjer

33 880 361

100,0

Formuesverdi aksjer

Følgende formuesverdier for Eiendomsspar-aksjene skal brukes i skattemeldingen
for 2023:

    • For aksjonærer i Eiendomsspar AS kr 201,57 per aksje.

Disse verdiene skal brukes, både av de som er private aksjonærer og de som eier aksjer via et selskap.

Dette betyr at de forhåndsutfylte verdiene i skattemeldingen for 2023 må tas ut og erstattes med de formuesverdiene som fremkommer her på denne siden.

Formuesverdier for bruk i skattemeldingen for 2022 er:

  • For aksjonærer i Eiendomsspar AS kr 150,82 per aksje.

Formuesverdier for bruk i skattemeldingen for 2021 er:

  • For aksjonærer i Eiendomsspar AS kr 258,17 per aksje.

Retningslinjer for kjøp av egne aksjer

Eiendomsspar AS har følgende retningslinjer for kjøp av egne aksjer:

  1. Eiendomsspar vil, under forutsetning av betryggende soliditet og likviditet, normalt være interessert kjøper av egne aksjer.
  2. Eiendomsspar vil kun være kjøper av egne aksjer når aksjen handles med rabatt i forhold til selskapets egen beregning av underliggende verdier. Rabatten bør i normaltilfelle være minst 10–20 %. Egne aksjer vil i slike tilfeller bli kjøpt til priser som ikke avviker vesentlig fra notert verdi.
  3. Eiendomsspar kan i gitte tilfeller kjøpe større aksjeposter til pris som avviker ikke uvesentlig fra notert verdi, både nedover og oppover. Alle selskapets aksjonærer vil normalt i slike tilfeller få tilbud om å selge til tilsvarende betingelser opp til et gitt totalbeløp.