Økernveien 115, Oslo

Økernveien 115 er et fremtidig boligprosjekt som utvikles 50/50 sammen med OBOS. Prosjektet har fått navnet «Teglverksløkka». Navnet refererer til den nærliggende parken Teglverksdammen og til de tradisjonelle Osloløkkene som i dag er attraktive boområder.

Økernveien 115 ligger sentralt i Hovinbyen, som er det største transformasjonsområdet i Oslo. Prosjektet vil nyte godt av byutviklingen som nå skjer i Hovinbyen. Alle eiendommene i Økernveien, fra Grenseveien til Økern, skal utvikles og Økernveien skal oppgraderes til strøksgate.

Forslag til reguleringsplan for eiendommen er under arbeid og ventes sendt inn til Plan og Bygningsetaten høsten 2024. I forslag til reguleringsplan planlegges det for ca. 500 boliger. Planforslaget inneholder også barnehage med 8 avdelinger, offentlig park, offentlig torg, gatetun og areal til turstien «Den grønne ringen».

Planforslaget inkluderer næringsarealer i første etasje langs Økernveien og delvis langs Dronning Margrethes vei. «Isbergbygget», som i dag benyttes til salgshall for biler, skal bevares og brukes til å gi prosjektet en unik identitet.

Ambisjonen er at «Isbergbygget» i framtiden skal inneholde en blanding av tilbud og aktiviteter og bli et attraktivt samlingssted for bydelens beboere. Dette er i tråd med ambisjonene i Planprogram for Hasle og Valle Hovin.

Økernveien 115 drar fordel av at Lørenbyen nærmer seg ferdigstillelse og har etablert seg som et populært boligområde. På den andre siden av Økernveien tilbyr HasleLinje handel- og matopplevelser på «Vinslottet» og på nabolagshotellet Quality Hotel Hasle Linie tilbys overnatting og konferansefasiliteter. Lenger nord i Økernveien ligger nye Økern Portal som inneholder et stort antall kontorarbeidsplasser, et bredt tilbud av spisesteder og offentlig takpark med blant annet dyrkingsarealer og løpebane. I 2022 åpnet også Radisson nytt hotell her.

I Økern Sentrum har Steen & Strøm planer om å utvikle et flerfunksjonelt bysentrum med dynamisk byliv, boliger, kultur, kino, kontor og hotell. På Ulven har OBOS ferdigstilt ca. 600 av 2 400 planlagte boliger og har ca. 300 nye boliger under bygging. Her bygges også nytt kontorbygg på mer enn 100 000 kvm for Construction City, næringsklyngen for bygg-, anleggog eiendomsbransjen. I 2022 startet også bygging av nytt hovedkontor for Veidekke på Ulven.

2024

Tentativ fremdrift

2024

Arbeid planforslag

Forventet politisk sluttbehandling Q4 2026

2024

Rammetillatelse

Q3 2027

2024

Salgsstart

Q2 2028

2024

Byggstart

Q3 2028

2024

Ferdigstillelse

Q4 2030

Se beliggenhet

Utviklingsdirektør 
+47 22 33 05 50
+47 90 75 46 38
jk@eiendomsspar.no